Polityka Prywatności Usług Reklamowych

I. Informacje ogólne

1. W niniejszej Polityce prywatności określenia “my”, “nasza” odnosi się do spółki pod firmą Audience Network Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-075), przy ul. Żeromskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000524099, NIP: 9512384089, REGON: 147425174.

2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie w odniesieniu do świadczonych przez nas usług reklamowych w Internecie. Usługi reklamowe obejmują m.in. usługi reklamowe oparte o zainteresowania użytkowników oraz o usługi retargetingu.

3. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (sales@audiencenetwork.pl ) i telefonicznie (225353050).

4. W każdym przypadku dotyczącym przetwarzania danych można się skontaktować z osobą odpowiedzialną za ochronę danych pod następującym adresem: privacy@audiencenetwork.pl.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych

1. W niniejszym punkcie określamy:
a. Ogólne kategorie danych;
b. Źródła i szczegółowe kategorie danych osobowych - w przypadku danych osobowych, których nie pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie;
c. cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
d. podstawy prawne przetwarzania.

2. Przetwarzamy informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i usług, które świadczymy oraz usług świadczonych przez naszych klientów. Te informacje nie są danymi osobowymi ('Dane o użytkowaniu'). Dane o użytkowaniu mogą obejmować liczbę użytkowników odwiedzających witrynę internetową należącą lub zarządzaną przez nas i naszych partnerów, a także czas i czas trwania wizyt, liczbę użytkowników wyświetlających nasze reklamy, dane techniczne przeglądarek i systemów operacyjnych użytkowników, ustawienia lokalne oraz przybliżoną lokalizację, dane dotyczące skuteczności naszych reklam, w tym ilość wygenerowanych klików, kategorię zainteresowań lub kategorie, do których użytkownicy zostali przypisani, zanonimizowane adresy IP.

3. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system analityczny lub systemy naszych partnerów, których listę znajdziesz w punkcie 13 poniżej.

4. Dane o użytkowaniu mogą być przetwarzane przez nas i naszych Partnerów wskazanych w punkcie 13 poniżej w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług oraz ew. łączenia urządzeń wyboru reklam podstawowych (kierowania reklam), pomiarów skuteczności reklamy, stosowania badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców (modelowanie), tworzenia i ulepszania usług (badania i rozwój) na podstawie zgody użytkownika oraz obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto, możemy przetwarzać dane o użytkowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i debugowania jeśli okaże się to niezbędne, co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że użytkownikowi końcowemu dostarczana jest jasna i wyczerpująca informacja o przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie i innych informacji na urządzeniu końcowym użytkownika oraz o udzieleniu na to zgody, w przypadku gdy taka działalność ma miejsce i gdzie zapewnia się takie informacje; informacje i uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez prawo.

6. Zbieramy Dane użytkowe w celu zwiększenia trafności wyświetlanych reklam, tj. reklam produktów, które mogą być nimi zainteresowane, oraz innych celów związanych z reklamą. Oszacowanie reklam, które mogą być interesujące dla użytkownika, odbywa się poprzez sprawdzenie dotychczasowego zachowania użytkownika na podstawie pliku cookie przechowywanego przez przeglądarkę użytkownika i przypisanie użytkownika do jednej lub więcej kategorii zainteresowań. Informacje zbierane za pośrednictwem reklam są również wykorzystywane do późniejszego wykorzystania w kierowaniu lub ponownym wprowadzaniu do obrotu. Dane statystyczne (nie indywidualne) dotyczące użytkowników i skuteczności reklam mogą być przekazywane naszym klientom - reklamodawcom, w celu umożliwienia im podejmowania świadomych decyzji dotyczących kampanii reklamowych i oceny ich skuteczności. Informacje mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli technicznie wymagane jest wyświetlanie reklam użytkownikom. Przekażemy również dane, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

7. Zbieranie danych o użytkowaniu jest również wykorzystywane do celów raportowania, aby dać naszym klientom i partnerom wskazanym w punkcie 13 poniżej więcej informacji na temat skuteczności ich kampanii reklamowych oraz w celu poprawy wydajności w czasie.

8. Nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w tym danych osobowych użytkowników, takich jak imię i nazwisko, wiek, adres, płeć, miejsce zamieszkania, numery identyfikacyjne osób, e-mail, numery telefonów itp. Ponadto, nie otrzymujemy dodatkowe dane od naszych klientów, które wraz z danymi zebranymi przez naszą technologię pozwolą nam bezpośrednio Cię zidentyfikować.

9. Nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.).

10. Nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie przetwarzamy danych, w szczególności w reklamach opartych na zainteresowaniach, żadnych danych od użytkowników znanych nam w wieku poniżej 16 lat, żadnych danych ze stron internetowych kierowanych do dzieci w wieku poniżej 16 lat, wszelkie dane pochodzące z witryn internetowych dla dorosłych, hazardowych lub rządowych oraz wszelkie inne wrażliwe informacje, takie jak status finansowy lub zdrowotny, rasa, przestępstwo, przekonania polityczne, orientacja seksualna itp.

11. Dane dotyczące użytkowania nie identyfikują bezpośrednio osoby fizycznej i nie są uważane za dane osobowe, ale określone rodzaje informacji, takie jak zanonimizowany adres IP, pliki cookie, mogą być uważane za dane osobowe w UE / EOG lub w połączeniu z innymi informacjami. Jeśli takie informacje mogą być uważane za dane osobowe, traktujemy je jako dane osobowe.

12. Jeśli my lub nasz klient lub partner otrzyma dane osobowe i nie ma podstawy prawnej do dostępu i przetwarzania tych danych, my lub nasz klient lub partner zaprzestanie gromadzenia i przechowywania danych oraz powstrzyma się od przekazywania danych. innym stronom, nawet jeśli mają one podstawę prawną.

13. Możemy udostępniać dane zebrane stronom trzecim, w tym:
a. Agencjom takim jak:
Omnicom Media Group 
Xaxis
b. Partnerom DMP, w tym:
Adobe
Eyeota
Liveramp
Lotame
Nielsen 
Oracle
AdSquare
c. Partnerom DSP, w tym:
Adform
AppNexus
BidTheatre
Google
MediaMath
The Tradedesk 
d. Partnerom SSP, w tym:
AdOcean 
AdThink
ADX 
Appnexus 
Bidswitch 
Epom 
Exoclick
Gamoshi
GothamAds 
Billboard
Improve Digital 
OpenX 
Pubmatic 
Pulsepoin
Smart Ad Server 
Stroer 
i innym podmiotom, którym możemy dostarczać usługi oraz podmiotom dostarczającym usługi nam, takim jak dostawcy technologii.

14. Możemy udostępniać zebrane dane w ramach grupy kapitałowej, w tym OnAudience Ltd, Cloud Technologies S.A., Online Advertising Network sp. z o.o.

15. Postępujemy zgodnie z procedurami IAB Transparency & Consent.

Pliki cookie

1. Na komputerze użytkownika, telefonie lub innym urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do plików cookie (małe pliki tekstowo-numeryczne) przechowujemy pliki cookie zawierające w szczególności informacje o kategoriach zainteresowań użytkownika i reklamach klikniętych przez użytkownika.

2. Używamy również innych środków technicznych niezbędnych do świadczenia usług reklamowych, takich jak sygnały nawigacyjne i piksele (web beacons, pixels).

3. Pliki cookie:
a. zbierają dane dotyczące korzystania z danej witryny, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z witryny i dostosowanie jej do Twoich potrzeb i oczekiwań;
b. są umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z nami;
c. nie przechowują informacji stanowiących dane osobowe Użytkownika (przechowują ID Użytkownika, oznaczenia czasu odwiedzenia Strony internetowej, zanonimizowane dane geolokalizacyjne);
d. nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości Użytkownika;
e. są wykorzystywane w witrynie w oparciu o akceptację przez Użytkownika rekomendowanych ustawień wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

4. Możesz w każdej chwili odwołać lub zmienić zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie w witrynie i usunąć je ze swojej przeglądarki.

5. Możesz także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce poprzez jej ustawienia. W takim przypadku korzystanie z danej witryny może być mniej skuteczne, możesz nie mieć dostępu do pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji witryny. W skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie stron może być całkowicie zablokowane.

6. Przechowujemy pliki cookie przez okres 12 miesięcy, nie jesteśmy w stanie podać czasu przechowywania plików cookie przez naszych partnerów, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

7. Używamy następujących rodzajów plików cookie:
a. ID Cookie: Są to pliki cookie, które przechowują anonimowy identyfikator przypisany przez nas użytkownikowi
b. Techniczne Cookie: Są to pliki cookie, które mogą zostać zachowane jeśli jeden z naszych partnerów ma zgodę na zainstalowanie własnego pliku cookie w naszym zakresie działania

IV. Prawo do zablokowania plików cookie (opt out)

1. Możesz uniemożliwić gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych stronom trzecim klikając tutaj. Jeśli korzystasz z więcej niż jednej przeglądarki internetowej lub z więcej niż jednego systemu komputerowego, plik cookie musi być pobrany i zapisany w każdej z przeglądarek. Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki z plików cookie wymaga ponownego pobrania pliku „opt out cookie”

2. Możesz również wyłączyć pliki cookie i pamięć lokalną w swojej przeglądarce. Utrudni to jednak przeglądanie Internetu, ponieważ wiele witryn używa plików cookie do przechowywania preferencji użytkownika.

V. Twoje prawa

1. Masz prawo:
a. do dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
b. do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
c. do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
d. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
f. do złożenia skargi do organu nadzorczego,
g. do wycofania zgody.

2. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

3. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

4. Możesz skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemną lub e-mailową informację na dane wskazane w punkcie 1.

VI. Międzynarodowe transfery danych osobowych

1. Jeżeli relacje z jednym z naszych klientów lub partnerów dotyczą transgranicznego przepływu danych poza Unią Europejską, nasz partner zobowiąże się do przestrzegania najlepszych standardów ochrony danych, stosując się bez żadnych ograniczeń do Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

VII. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

1. W niniejszym punkcie określono nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy obowiązków prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.

2. Jeżeli jesteśmy przetwarzającym Twoje dane osobowe, przetwarzamy je zgodnie z wytycznymi administratora, a dane te nie będą przechowywane dłużej niż wskazano przez administratora.

3. Jeżeli jesteśmy przetwarzającym Twoje dane osobowe, zachowamy Twoje je przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia danej subskrypcji.

4. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego punktu, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli przechowywanie jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego.

5. Dane dotyczące użytkowania (zagregowane) nie są danymi osobowymi i mogą być przechowywane do 24 miesięcy.

VIII. Zmiany

1. Możemy aktualizować tę politykę od czasu do czasu, publikując najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Nowa polityka wchodzi w życie natychmiast po jej opublikowaniu na stronie internetowej.

2. Będziemy informować o wszelkich zmianach za pośrednictwem powiadomienia e-mail lub powiadomienia na naszej stronie internetowej.