Skontaktuj się z nami

Biuro

Warszawa
ul. Sienna 86 lokal 8
00-814 Warszawa

Białystok
Jana Klemensa Branickiego 17e
15-085 Białystok

+48 604 431 822

sales@audiencenetwork.pl

Dane rejestrowe

Audience Network Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7
05-075 Warszawa
KRS: 0000524099
NIP: 9512384089
REGON: 147425174

 

Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100 | 00-454 Warszawa

mBank S.A. PLN: 80 1140 1010 0000 3170 2500 1001