Postępowania ofertowe

§ I. Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 21.03.2019 roku

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii – 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Zakup serwerów
Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 21.03.2019 r.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 21.03.2019 r.

§ II. Informacja o wynikach postępowania 1/2019

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii – 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Zakup serwerów
Fundusze Europejskie - informacja o wynikach

§ III. Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 roku

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii - 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Wykonanie modułów systemu informatycznego
Pełna treść zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 r.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 r.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 r.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 r.

§ IV. Informacja o wynikach postępowania 2/2019

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii - 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Wykonanie modułów systemu informatycznego
Informacja o wynikach - postępowanie zostało nierozstrzygnięte

§ V. Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 roku

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii - 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Wykonanie modułów systemu informatycznego
Pełna treść zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 r.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 r.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 r.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 r

§ VI. Unieważnienie postępowania ofertowego nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 roku

§ VII. Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 11.12.2019 r.

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii – 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Wykonanie modułów systemu informatycznego
Pełna treść zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 11.12.2019 r.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 11.12.2019 r.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 11.12.2019 r.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 11.12.2019 r.