Postępowania ofertowe

§ I. Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 21 marca 2019 roku

Projekt: 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, Wdrożenie nowej technologii – 'OnAudience Big Data Analytics Platform'

Przedmiot: Zakup serwerów