Projekty współfinansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.Audience Network Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR 2014-2020

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu:
Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie świadczenia innowacyjnej usługi w postaci systemu „OnAudience Big Data Analytics Platform”.

Wartość projektu:
9 054 000,00 PLN (netto)

Wkład EFRR:
5 128 800,00 PLN

2.Audience Network Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

POIR 2014-2020

Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
Wzrost przychodów z eksportu firmy Audience Network sp. z o.o.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest promowanie polskiej marki produktowej, która jest oferowana przez Wnioskodawcę oraz w konsekwencji, wzrost przychodów ze sprzedaży generowanej na rynkach zagranicznych. Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia W wyniku realizacji projektu, Wnioskodawca zamierza nawiązać łącznie 20 kontraktów handlowych w latach 2019-2022, które łącznie pozwolą na zwiększenie sprzedaży z eksportu o 744 000 pln. Wnioskodawca weźmie udział w 16 misjach zagranicznych i 2 przyjazdowych

Wartość projektu:
705 700,00 PLN (netto)

Wkład EFRR:
423 240,00 PLN

3.Audience Network Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

POIR 2014-2020

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Audience Network spółka z o.o.

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy Audience Network Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)


Wartość projektu:
26 508.03 PLN


Wkład EFRR:
26 508.03 PLN