Korzyści

Precyzyjna identyfikacja grup docelowych Bieżąca aktualizacja modeli konwersyjnych Zwiększenie konwersji Optymalizacja kampanii

Custom Audience

Custom Audience to usługa polegająca na tworzeniu dedykowanych, wysoko konwertujących grup docelowych internautów, do których skierowany zostanie przekaz marketingowy.

Audience Network za pomocą zaawansowanego modelowania ekonometrycznego identyfikuje profile internautów, które tworzone są na podstawie analizy ruchu na stronie klienta. Standardowe profile są dostępne na platformach DSP (Demand Side Platform) służących do automatycznego zakupu mediów online np. Adform/DBM. Profil użytkownika budowany jest w oparciu o jego aktywność w Internecie w ciągu ostatnich 30 dni. Analizowane są odwiedzane strony internetowe, treści, które na nich występowały, a także ścieżki danego użytkownika. Użytkownik jest przypisywany do segmentu w momencie, kiedy jego zachowanie wyraźnie wskazuje cechy charakterystyczne dla danego profilu i wyróżnia się na tle wszystkich innych aktywności.

Unikatowa technologia OnAudience.com, największej hurtowni danych w Europie należącej do Cloud Technologies, umożliwia tworzenie wielowymiarowych profili użytkowników Internetu. Biorą one pod uwagę nie jedno zainteresowanie, ale wspólne występowanie dwóch i więcej wymiarów w profilu behawioralnym. Zazwyczaj wykorzystujemy 4-5 wymiarów i tworzymy około 10 różnych segmentów. Dzięki temu możliwe jest o wiele precyzyjniejsze planowanie kampanii reklamowej, zwielokrotnienie konwersji oraz znaczące zmniejszenie straty mediowej.

Custom Audience umożliwia także ekstrapolację tych grup na całą populację, dzięki czemu jesteśmy w stanie prowadzić szerokie, rynkowe działania na rzecz pozyskania wartościowego ruchu.

Zespół analityczny Audience Network nie tylko tworzy takie customizowane grupy, ale dba o ich aktualność przeliczając swoje modele co kilka tygodni. Dzięki temu oferowana usługa pozostaje skuteczna cały czas.

Schemat

Etap 1
Etap 1

Zbieranie danych

Etap 2
Etap 2

Analiza ruchu

Etap 3
Etap 3

Segmenty customowe

Etap 4
Etap 4

Realizacja kampanii