eu founds
logo polska
logo eu

Audience Network Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

POIR 2014-2020

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie świadczenia innowacyjnej usługi w postaci systemu „OnAudience Big Data Analytics Platform”.

Wartość projektu:

9 054 000,00 PLN (netto)

Wkład EFRR:

5 128 800,00 PLN

Audience Network Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

POIR 2014-2020

Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:

Wzrost przychodów z eksportu firmy Audience Network sp. z o.o.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest promowanie polskiej marki produktowej, która jest oferowana przez Wnioskodawcę oraz w konsekwencji, wzrost przychodów ze sprzedaży generowanej na rynkach zagranicznych. Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia W wyniku realizacji projektu, Wnioskodawca zamierza nawiązać łącznie 20 kontraktów handlowych w latach 2019-2022, które łącznie pozwolą na zwiększenie sprzedaży z eksportu o 744 000 pln. Wnioskodawca weźmie udział w 16 misjach zagranicznych i 2 przyjazdowych

Wartość projektu:

705 700,00 PLN (netto)

Wkład EFRR:

423 240,00 PLN