Cel

Założenie bezpłatnego rachunku demonstracyjnego

Wydłużenie żywotności konta forex

Zwiększenie konwersji zakładania rachunków rzeczywistych z rachunków demo

Rezultaty

600%

Obniżony koszt konwersji

700%

Wzrost liczby leadów miesięcznie

50%

Tylko o tyle wzrosły wydatki klienta

Realizacja

Audience Network zarządza systemem generacji leadów dla wiodącego banku w Polsce w zakresie usług FX.

Zakres współpracy to:

  • zarządzanie generacją leadów w SEM
  • całościowe zarządzanie SEM
  • generacja leadów przez display

Zadanie budżetowane jest co miesiąc w zależności od oceny potencjału rynku. Miesięczne budżety wzrosły kilkukrotnie. W ocenie banku dostarczane leady posiadają dużo wyższą żywotność niż średnia rynkowa podawana przez KNF (ok. 80 proc. leadów traci wszystkie pieniądze w kilka tygodni), klienci z sieci Audience Network posiadają przeżywalność w okolicach 50 proc.